محل تبلیغات شما

 

Güzelim yürekten bağlıyam sana

گوزلیم اورکدن باغلیام سانا

Eziyet eder mi seven sevene?

اذیت ادرمی سئون سئونه

Güzelim yürekten bağlıyam sana

گوزلیم اورکدن باغلیلم سانا

Eziyet eder mi seven sevene?

اذیت ادرمی سئون سئونه

Yandırdın kalbimi aman

یاندیردین کالبیمی آمان

Ay kaşları keman

ای قاشلاری کامان

Bu derdime inan yar

بو دردیمه اینان یار

Sensiz yaşayabilmerem

سنسیز یاشایابیلمرم

Ey sevgili canan

ای سئوگیلی جانان

Bu derdime inan

بو دردیمه اینان

Seni görmeyince fenadır halım

سنی گورمینده فنادیر حالیم

İntizarda koyma gadan ben alım

اینتظاردا گویما گل قادان آلیم

Yandırdın kalbimi aman

یاندیردین کالبیمی آمان

Ay kaşları keman

ای قاشلاری کامان

Bu derdime inan yar

بو دردیمه اینان یار

Sensiz yaşayabilmerem

سنسیز یاشایابیلمرم

Ey sevgili canan

ای سئوگیلی جانان

Bu derdime inan

بو دردیمه اینان

………….

زیباروی من از ته قلبم بهت وابستم

عاشق مگه کسی رو که دوست داره اذیت میکنه

قلبمو سوزوندی ای داد

ای ابرو کمانی من این علاقمو باور کن

بدون تو نمیتونم زندگی کنم

ای عشق و جونم این علاقمو باور کن

وقتی تورو نمیبینم حالم دگرگون میشه

منو در انتظار دیدنت نذار دردت به جونم

قلبمو سوزوندی ای داد

ای ابرو کمانی من این علاقمو باور کن

بدون تو نمیتونم زندگی کنم

ای عشق و جونم این علاقمو باور کن

آهسن آلماز به نام یاندیردین قلبیمی 

دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم...

زیبای منی...

باور ,دردیمه ,علاقمو ,derdime ,اذیت ,سئوگیلی ,علاقمو باور ,این علاقمو ,derdime inanبو ,جانانbu derdime ,inanبو دردیمه ,یاشایابیلمرمey sevgili cananای ,yaşayabilmeremسنسیز یاشایابیلمرمey sevgili ,یارsensiz yaşayabilmeremسنسیز یاشایابیلمرمey ,اینان یارsensiz yaşayabilmeremسنسیز

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها